1

در میناکاری ظرافت مهم تر است یا کیفیت ؟

میناکاری یکی از برجسته ترین هنر هایی است که بعد از گذشت 5000 سال نیز هنوز طرفداران و مشتریان خاص خود را بهمراه دارد. این هنر زیبا یکی از صنایع دستی ایران محصوب می شود و از بزرگ ترین تولید کنندگان این هنر بسیار زیبا می توان از شهر نصف جهانف اصفهان نام برد. در اصفهان کارگاه های بسیاری این محصول را تولید می کنند که در هر کدام از این کار گاه ها استادان برجسته این هنر سالیان درازی مشغول به این کار و ساختن هنری بسیار زیبا هستند که سالانه این محصول را به جای جای دنیا ارسال و صادر کنند.

ادامه مطلب...
1